NEMOVITOSTNÍ PRÁVO

Základem úspěchu v oblasti práva nemovitostí je především precizní smluvní dokumentace a právní poradenství. Nakládání s nemovitostmi je jednou z našich specializací, díky čemuž v ní máme rozsáhlé praktické zkušenosti, které využijeme při řešení Vaší záležitosti. Umíme si poradit i s nestandardními záležitostmi.

Klientům nabízíme komplexní právní pomoc a podporu při nakládání s nemovitostmi a zajistíme hladký průběh transakce.

Pomůžeme Vám s přípravou kvalitní smluvní dokumentace při převodu vlastnického práva, zřízení zástavy, věcného břemene, včetně příslušných návrhů na vklad práva do katastru nemovitostí a v tomto řízení Vás také zastoupíme. Pro platbu kupní ceny či jiné úplaty Vám pomůžeme nastavit optimální platební podmínky a zajistíme úschovu peněžních prostředků na účtu advokátní kanceláře formou takzvané advokátní úschovy.
 
Pokud svou nemovitost pronajímáte, vypracujeme pro Vás vhodnou nájemní či podnájemní smlouvu, posoudíme již existující smluvní vztah z pohledu pronajímatele či nájemce a poradíme Vám například také s výpovědí nájemní smlouvy.

Komplikované situace přináší také institut spoluvlastnictví nemovitosti. Spory mezi spoluvlastníky mohou vznikat při jejím užívání či správě, když mnohdy se spoluvlastníci nemohou mezi sebou dohodnout na její opravě nebo jiném nakládání s ní. Protože víme, jaká máte práva, Vaši pozici posoudíme a nabídneme možnosti řešení. Pomůžeme Vám i v případě, kdy už nechcete ve spoluvlastnictví setrvat.
 

Právní služby zahrnují zejména:

  • sepis, připomínkování a úpravy převodních smluv, zejména smlouvy kupní, darovací, směnné
  • vypracování návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí a zastupování v řízení před katastrálním úřadem
  • advokátní úschova k zajištění platby kupní ceny
  • zřízení a zrušení věcných břemen, služebností či jiných věcných práv zatěžujících nemovitosti, zejména zástav, předkupního práva a dalších
  • kontrola smlouvy o úvěru, zástavní smlouvy a další úvěrové dokumentace
  • zpracování a připomínkování nájemních a podnájemních smluv včetně smluv upravujících společné užívání nemovitostí
  • řešení vztahů podílových spoluvlastníků nemovitostí, včetně vypořádání podílového spoluvlastnictví
  • zastupování ve sporech týkajících se nemovitostí
Neváhejte nás kontaktovat